ÁLLATTARTÓ TELEPEK ÉS KERTÉSZETEK KORSZERŰSÍTÉSÉT CÉLZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

80 milliárdos keretösszeggel nyílik meg októberben az Agrárminisztérium által meghirdetett beruházási csomag az állattenyésztés és a kertészeti ágazat számára, a koronavírus-járvány hatása mérséklése és a versenyképesség növelése érdekében. 

A fent említett összegből 50 milliárd forint értékben írtak ki a teljes állattenyésztési ágazatot érintő felhívást a haszonállat tartó telepek megújítására. A támogatást olyan NÉBIH nyilvántartásban szereplő mezőgazdasági termelők igényelhetik, melyek elérik a minimum 6000 euró standard termelési értéket (STÉ) a megelőző lezárt üzleti évben, valamint árbevételének legalább a fele mezőgazdasági tevékenységből származik.

Az gazdáknak lehetőségük nyílik 50%-os támogatással (fiatal gazda pályázó és kollektív projekt esetén akár ennél magasabb intenzitással) megvalósítani az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz, az előállított termék és a takarmány kezeléséhez, valamint állattartó épületek, létesítmények építéséhez, bővítéséhez kapcsolódó fejlesztéseket.

Támogatható még az építéssel nem járó projektek megvalósítása az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül, illetve az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek is. Egyénenként akár 2 000 millió forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető. Plusz 10 százalékpont jár a fiatal mezőgazdasági termelők számára és kollektív beruházás esetén.

A kertészeti ágazatot 30 milliárd forinttal támogatják. Elsősorban az üveg és fóliaborítású növényházak építését és korszerűsítését, a zöldség-gyümölcs hűtőházi kapacitások, hűtőtárolók és zöldségtárolók építését, meglévő létesítmények bővítését, korszerűsítését, amely kiegészül a betakarítás utáni áruvá alakítást, csomagolást szolgáló technológiákkal. A kertészeti pályázatoknál is az eddigi egyénenként elnyerhető 500 millió Ft helyett, akár 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető.

A támogatási programok célja Magyarország élelmiszerellátási biztonságának fenntartása és termelési kapacitásainak megerősítése, az agrárgazdaság járvány okozta hatásainak mérséklése, a versenyképesség növelése és a munkahelyek védelme.

Egy többszázmilliós beruházás során kiemelten fontos a megbízható projektmenedzsment, melyhez érdemes lehet külső szakértőt igénybe venni, amennyiben az adott agrárcégen, vagy gazdaságon belül erre nincs kapacitás. Egy hosszú távon fenntartható fejlesztés költséghatékony és szabályos megvalósításához, a forrás elnyerésén túl szükséges számos műszaki kompetencia és releváns projektmegvalósítási, elszámolási tapasztalat. Egy támogatható ötlet megalkotásától, a kapcsolódó műszaki szolgáltatásokon át, a teljes adminisztrációs teher átvétele mellett, a fenntartási időszak végéig tart.