Etyeki Pince

  • Projekt neveBorászati épületek és ahhoz kapcsolódó infrastruktúra tervezése
  • Megvalósítás helyszíneEtyek
  • Projektösszeg
  • KategóriaBorászat

Az épület alapvetően technológiai célokat szolgál, területének nagyrészében a feldolgozás terei illetve raktárak kaptak helyet. A helyi táji környezet és a szabályozás is a több kisebb házból álló épületegyüttesek telepítését teszi célszerűvé. A tervezés során cél volt, hogy a borászati kultúrához, és az etyeki tájhoz illeszkedő épületegyüttest hozzunk létre. A telken jelenleg is található egy boltívezett pince, romos, rossz állapotban. Ezt eredeti helyén újjáépítenénk, hagyományos anyaghasználattal, a helyi értékek és borászkultúra zálogaként.

Az üzemi rész és raktárok nagyrészét próbáltuk a földfelszín alatt elhelyezni, hogy az épület, tömegében se legyen tájidegen túl nagy mérete miatt. A felszín feletti részeknél az előírtaknak megfelelően nyeregtetős kis épülettömegeket képzeltünk el. A magastetős részek szélessége és magassága a környék falusias épületeivel méretben is hasonló, tovább erősítve az illeszkedést. Az épület így 4 egységre különíthető el. Az újjáépített boltívezett pince épület, az e mellett közvetlenül található présház, a régi pincéből is megközelíthető új pincerész az üzemi funkciókkal, illetve az e fölött helyet kapó iroda és labor blokk.

Etyeki Pince

További fejlesztéseink